Pijnklachten

Pijn is een natuurlijke reactie van ons lichaam als er ergens in het lichaam iets niet goed functioneert. Het is een signaal met als doel om te waarschuwen dat ergens in het lichaam iets beschadigd is, of beschadigd dreigt te raken. Vaak heeft pijn een beperkende invloed op ons dagelijks leven en kan behoorlijk overheersend zijn.

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende pijnklachten. Meer dan 90 procent van de mensen heeft weleens hoofdpijn. Ook (chronische) pijnklachten aan het bewegingsapparaat, o.a. rug-, schouder- en nekklachten, komen regelmatig voor. De oorzaak van pijn kan divers zijn. Van een duidelijke oorzaak zoals rug letsel, een infectie of slijtage. Tot het niet kunnen traceren waar de pijn vandaan komt. Of de oorzaak nu bekend is of niet, er is vaak wel een oplossing om de pijn dragelijker te maken of er helemaal vanaf te komen.

De intensiteit van de pijnklachten verschilt per persoon, en daardoor ook het aantal behandelingen dat nodig is. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er ingegaan op de pijnklacht(en). Voor het totaalbeeld wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar ook naar de persoon. Er zullen enkele persoonlijke vragen worden voorgelegd. Daarnaast worden uw voeten onderzocht en gemasseerd. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek en onderzoek van de voeten, wordt bepaald hoeveel behandelingen nodig zijn om de pijnklacht(en) op te lossen. Er wordt een behandelplan opgesteld, wat gezamenlijk met u wordt afgestemd.

Aan het begin van elke behandeling worden er eventuele veranderingen besproken. Er wordt bekeken of u nog op de juiste weg bent om uw doel te bereiken.

De klacht wordt niet onderdrukt of symptomatisch bestreden, maar er wordt gezocht naar de werkelijke oorzaak. Pas als de oorzaak wordt aangepakt, verdwijnt de klacht echt.

Meer informatie en/of behandeling? Maak een afspraak.

Meer informatie over Privacy AVG Wet